Werkzaamheidsgraad, naar geslacht

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De werkzaamheidsgraad wordt berekend als aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar). De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden). Hier wordt de opsplitsing gemaakt naar geslacht.
Eenheid
persoon/werkende
Ratio
procent
Teller
Aantal werkenden van 20 tot en met 64 jaar
Noemer
Aantal inwoners van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator