Werkzaamheidsgraad: leeftijdskloof

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel werkenden bij de bevolking van 20 tot en met 49 jaar en van 50 tot en met 64 jaar, op 1 januari van het jaar. Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ.
De leeftijdskloof op vlak van werkzaamheid wordt berekend als het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van de 20-49-jarigen enerzijds en van de 50-64-jarigen anderzijds. De werkzaamheidsgraad wordt berekend als aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, hier meer bepaald bij de 20-49-jarigen en bij de 50-64-jarigen. De werkenden bestaan uit alle personen die in de referentieperiode betaalde arbeid verricht hebben. Bij de totale bevolking (20-64 jaar) maakt men een onderscheid tussen de niet-beroepsactieve bevolking en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. De niet-beroepsactieve bevolking bestaat uit die personen die niet werken, niet beschikbaar zijn voor een job en/of niet actief op zoek zijn naar een job. De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn (werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende werkzoekenden).
Eenheid
procentpunt
Ratio
per 100
Teller
Werkzaamheidsgraad van 20-49 jarigen - werkzaamheidsgraad van 50-64 jarigen
Bron
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator