Werkzaamheidsgraad: herkomstkloof

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De herkomstkloof is het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst en de werkzaamheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst. De werkzaamheidsgraad betreft het aandeel werkenden bij de bevolking van 20 tot en met 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar. Werkenden zijn hier de personen die als werkend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Hoe moeten de cijfers geïnterpreteerd worden? Een herkomstkloof van bijvoorbeeld 10% bij de werkzaamheidsgraad betekent dat de werkzaamheidsgraad bij personen van Belgische herkomst 10 procentpunten hoger ligt dan bij personen van niet-EU-herkomst. Er zijn dus meer personen van Belgische herkomst aan het werk.
Eenheid
procentpunt
Ratio
per 100
Teller
Werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst - werkzaamheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator