Werkloosheidsgraad, naar geslacht

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De werkloosheidsgraad wordt berekend als het aandeel van de niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) in de totale beroepsbevolking (15-64 jaar). De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en gedefinieerd overeenkomstig de bepalingen van Eurostat (het EU-bureau voor de statistiek). De beroepsbevolking is samengesteld uit werkenden (loontrekkenden, zelfstandigen en helpers) en niet-werkende werkzoekenden. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de werkzoekendengraad hier opgeplitst naar geslacht.
Eenheid
persoon/werkloze
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden van 15 tot en met 64 jaar
Noemer
Beroepsbevolking van 15 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
januari 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator