Werkloosheidsgraad: herkomstkloof

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De herkomstkloof is het verschil tussen de werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst en de werkloosheidsgraad van personen van Belgische herkomst. De werkloosheidsgraad betreft het aandeel werklozen in de beroepsbevolking (d.i. de som van werkenden en werklozen) van 15 tot 64 jaar per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
Werklozen zijn hier de personen die als werkzoekend worden beschouwd door de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat enkel om uitkeringsgerechtigde werklozen.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader, daarna naar de geboortenationaliteit van de moeder, de huidige nationaliteit van de persoon en de geboortenationaliteit van de persoon.
Hoe moeten de cijfers geïnterpreteerd worden? Een herkomstkloof van bijvoorbeeld 10% bij de werkloosheidsgraad betekent dat de werkloosheidsgraad bij personen van niet-EU-herkomst 10 procentpunten hoger ligt dan bij personen van Belgische herkomst. Er is dus meer werkloosheid is bij personen van niet-EU- herkomst.
Eenheid
procentpunt
Ratio
per 100
Teller
Werkloosheidsgraad van personen van niet-EU-herkomst - werkloosheidsgraad van personen van Belgische herkomst
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator