Vroegtijdige schoolverlaters, naar woonplaats, naar thuistaal

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal jongeren die niet meer leerplichtig zijn en het Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie en die wonen in de gemeente, naar thuistaal. Dat aantal wordt afgezet ten opzichte van de som van het aantal vroegtijdige schoolverlaters en het aantal leerlingen dat wel een kwalificatie heeft gehaald.
Een vroegtijdige schoolverlater is een leerling die niet langer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie met een beroepsfinaliteit of een finaliteit doorstroom hoger onderwijs.
De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op de leerlingen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als 1 gezinslid beschouwd.
Eenheid
jongere
Ratio
procent
Teller
Aantal jongeren die niet meer leerplichtig zijn en Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie, wonend in de gemeente, naar thuistaal
Noemer
Aantal vroegtijdige schoolverlaters en aantal leerlingen dat wel kwalificatie heeft gehaald
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
maart 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator