Vroegtijdige schoolverlaters, naar woonplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar dat het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief leertijd en deeltijds onderwijs) verlaat zonder diploma, getuigschrift of andere kwalificatie van het niveau secundair onderwijs en dat woont in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen van 18 tot 25 jaar dat in dat jaar van het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs (inclusief deeltijds onderwijs) uitstroomt, en dat woont in de gemeente.
Eenheid
jongere
Ratio
procent
Teller
Aantal leerlingen van 18 tot 25 jaar dat gewoon of buitengewoon secundair onderwijs verlaat zonder kwalificatie, wonend in de gemeente
Noemer
Aantal leerlingen van 18 tot 25 jaar dat gewoon of buitengewoon secundair onderwijs verlaat, wonend in de gemeente
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
maart 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator