Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden) bij fietsers en voetgangers.
Doden: som van de doden (zij die ter plaatse overleden) en de dodelijk gewonden (zij die overleden binnen de 30 dagen na de datum van het ongeval).
Zwaargewonden: de personen die bij een verkeersongeval gewond werden (maar niet dodelijk) en wier toestand een opname in het ziekenhuis van tenminste 24 uur noodzaakte.
Inwoners: gemiddeld over jaar x en jaar x+1.
Eenheid
persoon
Ratio
per 100.000 inwoners
Teller
Aantal verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers: doden en zwaargewonden
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator