Spijbelgedrag secundair onderwijs, naar vestigingsplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerplichtige leerlingen dat ten minste 30 halve dagen in het voltijds gewoon secundair onderwijs ongewettigd afwezig was ten opzichte van aantal leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs, in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente, opgesplitst naar onderwijsvorm.
Eenheid
leerling
Ratio
procent
Teller
Aantal leerlingen dat ten minste 30 halve dagen in het voltijds gewoon secundair onderwijs ongewettigd afwezig was in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente, naar onderwijsvorm
Noemer
Aantal leerlingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente, opgesplitst naar onderwijsvorm
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator