Sociale woningen: regionale spreiding

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel sociale huurwoningen in de gemeente tegenover het aandeel sociale huurwoningen in de buurgemeenten. De buurgemeenten betreffen de som van alle gemeenten die grenzen aan het grondgebied van de gemeente in kwestie. Sociale huurwoningen zijn de woningen in beheer van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die conform de regels van het sociale huurdecreet aan huishoudens met een bescheiden inkomen (beneden een vastgestelde inkomensgrens) verhuurd worden. Het aantal sociale huurwoningen is de som van het aantal woningen verhuurd binnen het sociale huurstelsel, huurcompensatie of alternatieve financiering en het aantal leegstaande woningen. Het aandeel sociale huurwoningen in de gemeente (respectievelijk buurgemeenten) is de verhouding van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente (respectievelijk buurgemeenten) ten opzichte van het aantal huishoudens in de gemeente (respectievelijk buurgemeenten). Voor de visualisatie werd de verhouding *100 gedaan. Is de spreidingsmaat 100, dan wijst dit op een gelijke spreiding van sociale woningen tussen gemeente en buurgemeenten, een waarde onder 100 duidt op een sterkere aanwezigheid van sociale woningen in de buurgemeenten dan in de gemeente en een waarde boven 100 op een sterkere aanwezigheid van sociale woningen in de gemeente dan in de buurgemeenten.
Eenheid
sociale woning
Ratio
verhouding x 100
Teller
Aandeel sociale huurwoningen in de gemeente
Noemer
Aandeel sociale huurwoningen in de buurgemeenten
Bron
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator