Sociaal woningaanbod

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens.
Sociale huurwoningen zijn de woningen in beheer van erkende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die conform de regels van het sociale huurdecreet aan huishoudens met een bescheiden inkomen (beneden een vastgestelde inkomensgrens) verhuurd worden.
Eenheid
sociale woning
Ratio
per 100 huishoudens
Teller
Aantal sociale woningen
Noemer
Aantal huishoudens
Bron
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator