Schoolse vertraging lager onderwijs, naar woonplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat in het gewoon lager onderwijs minstens 1 jaar schoolse vertraging heeft opgelopen en die wonen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs die wonen in de gemeente.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders.
Eenheid
leerling
Ratio
procent
Teller
Aantal leerlingen dat in gewoon lager onderwijs schoolse vertraging heeft opgelopen, wonend in de gemeente
Noemer
Aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs, wonend in de gemeente
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
september 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator