Ruimtebeslag

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Het ruimtebeslag bestaat uit de ruimte ingenomen door onze nederzettingen, dus door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres enz. Parken en tuinen maken hier ook deel van uit. Dit stemt overeen met de Europees gehanteerde definitie van ‘settlement area’. Naast bebouwing of verharding bevat het ruimtebeslag dus bijvoorbeeld ook tuinen bij woningen, buurtparken, voetbalvelden en dergelijke.
Eenheid
hectare
Ratio
procent
Teller
Oppervlakte in gebruik door nederzettingen en menselijke activiteiten
Noemer
Totale oppervlakte
Bron
Departement Omgeving
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
april 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator