Restafval

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Totale hoeveelheid restafval, uitgedrukt in kilogram per inwoner. Hierbij nemen we het aantal inwoners op 1 januari van het jaar x+1. Het restafval is het huishoudelijk afval exclusief het selectief ingezameld afval.
Eenheid
kilogram
Ratio
per inwoner
Teller
Hoeveelheid ingezameld restafval
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
maart 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator