Residentiële ouderenzorg: regionale spreiding

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Spreiding van het aanbod van de residentiële ouderenzorg in de gemeente ten opzichte van het aanbod in de buurgemeenten.
Voor de visualisatie werd de verhouding x100 gedaan. Is de spreidingsmaat 100, dan wijst dit op een gelijke spreiding van ouderenvoorzieningen tussen gemeente en buurgemeenten, een waarde onder 100 duidt op een sterkere aanwezigheid van ouderenvoorzieningen in de buurgemeenten dan in de gemeente en een waarde boven 100 op een sterkere aanwezigheid van ouderenvoorzieningen in de gemeente dan in de buurgemeenten.
Eenheid
opvangplaats
Ratio
verhouding x 100
Teller
Aantal opvangplaatsen per 100 inwoners van 65 jaar en ouder in de gemeente
Noemer
Aantal opvangplaatsen per 100 inwoners van 65 jaar en ouder in de buurgemeenten
Bron
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
januari 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator