Prognose inwoners, naar geslacht

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Projectie van het totale aantal inwoners naar geslacht per gemeente op 1 januari.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Prognose aantal inwoners naar geslacht
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Vlaamse Statistische Autoriteit
Laatste jaar beschikbaar
2040
Aanlevering volgende update
mei 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator