Prognose afhankelijkheidsratio

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Projectie van de verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd (0-19 jaar en 65 jaar en ouder, "niet-actieven") en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) op basis van de prognose van het aantal inwoners.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Prognose aantal inwoners van 0 tot en met 19 jaar + aantal inwoners van 65 jaar en ouder
Noemer
Prognose aantal inwoners van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Statistische Autoriteit
Laatste jaar beschikbaar
2040
Aanlevering volgende update
mei 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator