Personen met handicap

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personen die ondersteund worden door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het gaat om mensen die gebruik maken van VAPH-ondersteuning (RTH, PAB, MFC, PVB,IMB), om wie een zorgbudget (BOB) krijgt en de personen die wachten op een PVB. Een persoon kan in meerdere van deze categorieën voorkomen maar wordt slechts één maal meegeteld.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen met VAPH-ondersteuning
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator