Personen in gezin met zeer lage werkintensiteit, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel personen van 0 tot en met 59 jaar dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk is aan 0,2, op 1 januari van het jaar, naar herkomstgroep. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) registreert de socio-economische positie van de gehele Belgische bevolking. Op huishoudniveau kan worden gekeken hoeveel volwassenen in het gezin aan het werk zijn en in welk arbeidsregime. Op basis daarvan wordt een werkintensiteit van het gezin berekend. Deze werkintensiteit varieert tussen 0 (geen enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 (alle volwassen leden van het gezin werken voltijds). De gezinnen met een werkintensiteit lager dan 0,2 worden beschouwd als gezinnen met een zeer lage werkintensiteit. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal personen van 0 tot en met 59 jaar dat leeft in een gezin met zeer lage werkintensiteit naar herkomst
Noemer
Aantal inwoners van 0 tot en met 59 jaar naar herkomst (KSZ-cijfers)
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator