Personeelsleden, naar statuut

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personeelsleden opgedeeld volgens rechtspositieregeling: vastbenoemde en contractuele personeelsleden. Deze laatsten zijn tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst (zoals geregeld in de Wet van 3/7/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Eenheid
koppen/VTE
Ratio
procent
Teller
Aantal personeelsleden naar statuut
Noemer
Aantal personeelsleden
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator