Personeelsleden, naar prestatieregime

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personeelsleden opgedeeld volgens prestatieregime. Voltijdse personeelsleden werken 38 uren per week. Personeelsleden die minder werken dan 38 uren per week worden als deeltijds geclassificeerd.
Eenheid
koppen/VTE
Ratio
procent
Teller
Aantal personeelsleden naar prestatieregime
Noemer
Aantal personeelsleden
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator