Personeelsleden, naar leeftijd

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel personeelsleden per leeftijdsgroep in het personeelsbestand van de gemeente en bij de 20% personeelsleden van de gemeente met het hoogste salaris, op 1 januari van het jaar. Het gaat om de som van aantal personeelsleden tewerkgesteld bij de gemeentediensten in strikte zin, bij het OCMW van de gemeente (zonder personen tewerkgesteld onder art. 60) en bij de politiezone waartoe de gemeente behoort. De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens van het Rijksregister. De selectie van de personeelsleden van een gemeente in de KSZ gebeurde aan de hand van de KBO-nummers van de gemeentediensten. Er werden daartoe aan de KSZ per gemeente 3 KBO-nummers bezorgd: 1 voor de gemeentediensten in strikte zin, 1 voor het OCMW en 1 voor de politiezone.
Eenheid
koppen
Ratio
procent
Teller
Aantal personeelsleden per leeftijdsgroep in het personeelsbestand van de gemeente en bij de 20% personeelsleden met het hoogste salaris
Noemer
Aantal personeelsleden in het personeelsbestand van de gemeente en bij de 20% personeelsleden met het hoogste salaris
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator