Personeelsleden, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aandeel personeelsleden per herkomstgroep (Belgische herkomst en buitenlandse herkomst) in het personeelsbestand van de gemeente, op 1 januari van het jaar. Het gaat om de som van aantal personeelsleden tewerkgesteld bij de gemeentediensten in strikte zin, bij het OCMW van de gemeente (zonder personen tewerkgesteld onder art. 60) en bij de politiezone waartoe de gemeente behoort. De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens van het Rijksregister. De selectie van de personeelsleden van een gemeente in de KSZ gebeurde aan de hand van de KBO-nummers van de gemeentediensten. Er werden daartoe aan de KSZ per gemeente 3 KBO-nummers bezorgd: 1 voor de gemeentediensten in strikte zin, 1 voor het OCMW en 1 voor de politiezone.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Eenheid
koppen
Ratio
procent
Teller
Aantal personeelsleden van Belgische herkomst en van buitenlandse herkomst in het personeelsbestand van de gemeente (gemeentediensten strikte zin, OCMW en politiezone)
Noemer
Aantal personeelsleden in het personeelsbestand van de gemeente
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator