Personeelsleden met specifieke opdracht: OCMW

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal personeelsleden van het OCMW met een specifieke opdracht, te weten (1) het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat niet behoort tot de federale gezondheidssectoren, (2) het verplegend, verzorgend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren, (3) het personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren en dat geen verplegend, verzorgend en paramedisch personeel is. Andere personeelsleden worden ingedeeld in een vierde categorie: overig personeel.
Eenheid
koppen/VTE
Ratio
procent
Teller
Aantal personeelsleden naar categorie
Noemer
Aantal personeelsleden
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator