Personeelsleden

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal persoonsleden bij gemeente, OCMW en AGB.
Eenheid
koppen/VTE
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal personeelsleden
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator