Overlevingsgraad ondernemingen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal startende ondernemingen dat na vijf jaar nog actief is ten aanzien van het aantal ondernemingen dat vijf jaar eerder werd opgericht. Het jaartal bij de indicator slaat op het jaar waarin de onderneming 5 jaar overleefd heeft. Dus onder het jaartal 2019 geven we het aandeel van de bedrijven die in opgericht zijn in 2014 dat nog steeds actief is in 2019.
Eenheid
onderneming
Ratio
procent
Teller
Aantal startende ondernemingen in het jaar x-5 die in het jaar x nog steeds actief zijn en btw-plichtig zijn
Noemer
Aantal startende btw-plichtige ondernemingen in jaar x-5
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
november 2021

Download de Excel dataset voor deze indicator