Opvangplaatsen buitenschoolse opvang

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal plaatsen in de voor- en naschoolse kinderopvang voor schoolgaande kinderen, dat zijn kinderen van 3 jaar tot en met 11 jaar, per 100 kinderen van 3 tot en met 11 jaar. De cijfers gaan over formele kinderopvang: beroepsmatig en tegen betaling. Het zijn opvanglocaties die erkend en/of vergund zijn door Kind & Gezin, of een attest van toezicht hebben van Kind & Gezin. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen private of openbare voorzieningen.
Eenheid
plaats
Ratio
per 100 inwoners
Teller
Aantal plaatsen in opvang voor schoolgaande kinderen
Noemer
Aantal inwoners van 3 tot en met 11 jaar
Bron
Kind & Gezin
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
juni 2021

Download de Excel dataset voor deze indicator