Opvangplaatsen baby's en peuters: regionale spreiding

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Spreiding van het aanbod opvangplaatsen voor baby's en peuters in de gemeente ten opzichte van het aanbod in de buurgemeenten.
Voor de visualisatie werd de verhouding x100 gedaan. Is de spreidingsmaat 100, dan wijst dit op een gelijke spreiding van opvangplaatsen tussen gemeente en buurgemeenten, een waarde onder 100 duidt op een sterkere aanwezigheid van opvangplaatsen in de buurgemeenten dan in de gemeente en een waarde boven 100 op een sterkere aanwezigheid van opvangplaatsen in de gemeente dan in de buurgemeenten.
Eenheid
opvangplaats
Ratio
verhouding x 100
Teller
Aantal opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot en met 2 jaar in de gemeente
Noemer
Aantal opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot en met 2 jaar in de buurgemeenten
Bron
Kind & Gezin
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator