Ontvangsten uit andere belastingen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Het totaal van alle belastingontvangsten exclusief de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Ontvangsten uit belastingen exclusief APB en OOV
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator