Ontvangsten

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De totale ontvangsten zijn het geheel van opbrengsten. Ze worden samengesteld uit de exploitatieontvangsten, investeringsontvangsten en andere ontvangsten.
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Totale ontvangsten
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator