Niet-werkende werkzoekenden van buiten de EU-28 of EVA-landen

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden zonder werk (WZW) per origine. Het gaat om jaargemiddelden, d.w.z. het gemiddelde van het aantal WZW in de 12 maanden van het jaar.
De origine van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden.
Aangezien de door de VDAB gebruikte definitie van werkzoekenden zonder werk verschilt van de definitie van werklozen zoals gebruikt in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, kunnen de werkloosheidscijfers gebaseerd op de VDAB-gegevens en op de KSZ-gegevens niet met elkaar vergeleken worden.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal werkzoekenden zonder werk van 15 tot en met 64 jaar van buiten de EU-27 of EVA-landen + Verenigd Koninkrijk
Noemer
Aantal werkzoekenden zonder werk van 15 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
januari 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator