Niet-werkende werkzoekenden, naar scholingsgraad

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
Als laaggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs of 2de graad secundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden wordt de verhouding tussen het aantal laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) en het totale aantal niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) genomen.
Als middengeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een studiegetuigschrift van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO), diploma 3de graad secundair onderwijs, diploma van het secundair na secundair (Se-N-Se), diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs behaald hebben. Bij het aandeel middengeschoolde niet-werkende werkzoekenden wordt de verhouding tussen het aantal middengeschoolde niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) en het totale aantal niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) genomen.
Als hooggeschoold worden deze personen beschouwd die ten hoogste een diploma hoger beroepsonderwijs, professionele bachelor, academische bachelor, master behaald hebben. Bij het aandeel hooggeschoolde niet-werkende werkzoekenden wordt de verhouding tussen het aantal hooggeschoolde niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) en het totale aantal niet-werkende werkzoekenden (15-64 jaar) genomen.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden van 15 tot en met 64 jaar naar scholingsgraad
Noemer
Aantal niet-werkende werkzoekenden van 15 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
januari 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator