Niet-werkende werkzoekenden, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. De herkomst van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden naar herkomstgroep
Noemer
Aantal niet-werkende werkzoekenden
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2021

Download de Excel dataset voor deze indicator