Niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in beroepsinschakelingstijd ('jobloze schoolverlaters'), per herkomstgroep, en aandeel van de verschillende herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in beroepsinschakelingstijd.
Het gaat om jaargemiddelden, d.w.z. het gemiddelde van het aantal NWWZ in beroepsinschakelingstijd in de 12 maanden van het jaar.
De herkomst van een persoon wordt bepaald aan de hand van de huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf. Met de huidige of geboortenationaliteit van de ouders wordt door de VDAB in tegenstelling tot bij de KSZ-gegevens over herkomst geen rekening gehouden.
NWWZ in beroepsinschakelingstijd: personen die hun studies beƫindigd hebben en die, naargelang hun leeftijd, een verplichte wachtperiode van 155, 233 of 310 arbeidsdagen doorlopen, waarin zij als werkzoekende ingeschreven zijn en niet werken, alvorens op wachtuitkeringen of op werkloosheidsuitkeringen aanspraak te kunnen maken. Ze zijn dus werkzoekend en werkloos en hebben recent (max. 310 werkdagen geleden) de school verlaten. Na deze wachtperiode worden ze vanzelf 'gewone' NWWZ en verdwijnen ze uit de categorie van de NWWZ in beroepsinschakelingstijd.
Het gaat dus niet om alle schoolverlaters: schoolverlaters die onmiddellijk zelf werk vinden, schrijven zich niet in bij de VDAB en zijn niet inbegrepen in deze cijfers.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd naar herkomstgroep
Noemer
Aantal niet-werkende werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd
Bron
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
februari 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator