Niet-werkende werkzoekenden

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
Eenheid
persoon/werkzoekende
Ratio
procent
Teller
Aantal niet-werkende werkzoekenden van 15 tot en met 64 jaar
Noemer
Beroepsbevolking van 15 tot en met 64 jaar
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2021

Download de Excel dataset voor deze indicator