Natuurlijk accres

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal geboorten (meer bepaald: levendgeborenen) verminderd met aantal overlijdens, zoals dat genoteerd wordt in de bevolkingsregisters van de gemeenten. Het Rijksregister van de natuurlijke personen centraliseert deze registers. Deze tabellen zijn niet gebaseerd op de aangifteformulieren voor geboorten, noch op sterftecertificaten.
Eenheid
persoon
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal geboorten - aantal overlijdens
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juli 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator