Milieuvriendelijkheid van wagenpark, naar ecoscore

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Verdeling van het aantal personenwagens in het bezit van particulieren naar ecoscore.
De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt: opwarming van de aarde (voornamelijk door CO2), luchtvervuiling (bv. door fijn stof en stikstofoxiden, met impact op de mens en ecosystemen) en geluidsoverlast. Aan elk voertuig kan een ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig de 100 benadert, hoe milieuvriendelijker het is.
Eenheid
personenwagen
Ratio
procent
Teller
Aantal personenwagens van particulieren naar ecoscore
Noemer
Aantal ingeschreven personenwagens (exclusief salariswagens)
Bron
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator