Mediaanprijs huizen

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De mediaanprijs van de verkopen van huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (exclusief appartementen).
De statistiek van de vastgoedprijzen is gebaseerd op de verkoopakten die worden geregistreerd door de FOD Financiƫn, meer bepaald door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), beter gekend als het Kadaster. De vermelde verkoopprijzen omvatten noch de registratierechten, noch de notariskosten. Het gaat hierbij om de openbare verkopen en de verkopen uit de hand. Er wordt enkel rekening gehouden met de secundaire vastgoedmarkt (herverkoop). Dit betekent dat alle transacties in verband met nieuwbouw zijn weg gefilterd uit de databank om de statistiek samen te stellen.
In de publicaties van Statbel wordt de mediaanprijs als referentieprijs gebruikt. Dit is de prijs waarbij 50% van de verkochte appartementen goedkoper zijn en 50% duurder. Dit geeft een robuuster en een doorheen de tijd beter vergelijkbaar resultaat dan gemiddelde prijs. Mediaanprijzen ondervinden immers minder de impact van extreme verkoopprijzen.
Eenheid
euro
Teller
Mediaanprijs van de verkopen van huizen
Bron
Statbel
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
mei 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator