Loontrekkenden en zelfstandigen, naar herkomst

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal loontrekkenden en zelfstandigen bij de werkenden van 20 tot en met 64 jaar, per herkomstgroep, op 1 januari van het jaar.
De hier opgenomen cijfers zijn administratieve gegevens gebaseerd op een koppeling tussen de sociaal-economische gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens over nationaliteitshistoriek van die persoon en diens ouders zoals opgenomen in het Rijksregister. Op deze manier zijn administratieve sociaal-economische gegevens naar herkomst beschikbaar voor de volledige Belgische bevolking.
Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (vóór een eventuele nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.
Loontrekkenden en zelfstandigen worden hier afgebakend volgens de nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Loontrekkenden zijn personen die werken in loondienst (zowel in de privésector als in de overheidssector) en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige of helper bij een zelfstandige, waarbij de voornaamste job wordt uitgeoefend in loondienst. Zelfstandigen zijn personen die tewerkgesteld zijn als zelfstandige, personen die tewerkgesteld zijn als helper bij een werkgever die het statuut van zelfstandige heeft en personen die tegelijk werken in loondienst en als zelfstandige/helper van een zelfstandige, waarbij de voornaamste job wordt uitgeoefend als zelfstandige/helper van een zelfstandige in hoofdberoep met bijkomende job in loondienst.
Eenheid
persoon/werkende
Ratio
procent
Teller
Aantal loontrekkenden van 20 tot en met 64 jaar en aantal zelfstandigen van 20 tot 64 jaar
Noemer
Aantal werkenden van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
mei 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator