Leerlingen lager onderwijs, naar vestigingsplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente.
Eenheid
leerling
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon lager onderwijs, naar vestigingsplaats
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
september 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator