Leerlingen kleuteronderwijs, naar woonplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon kleuteronderwijs op 1 februari van het jaar en die wonen in de gemeente.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op de leerlingen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs.
Eenheid
leerling
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal leerlingen in gewoon kleuteronderwijs, wonend in de gemeente
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
februari 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator