Leerlingen kleuteronderwijs, naar vestigingsplaats

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs in de vestigingsplaatsen gelegen in de gemeente.
Eenheid
leerling
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs, naar vestigingsplaats
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
september 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator