Leerlingen deeltijds beroepsonderwijs, naar woonplaats, naar thuistaal

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het deeltijds beroepssecundair onderwijs op 1 februari van het jaar en die wonen in de gemeente, naar thuistaal.
De leerlingenaantallen hebben betrekking op de leerlingen die in de gemeente wonen, los van het feit of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders. De cijfers voor de Brusselse gemeenten hebben enkel betrekking op de leerlingen ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs.
De thuistaal is niet het Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum 1 gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als 1 gezinslid beschouwd.
Eenheid
leerling
Ratio
procent
Teller
Aantal leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal
Noemer
Aantal leerlingen in gewoon secundair onderwijs, wonend in de gemeente
Bron
Departement Onderwijs & Vorming
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
februari 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator