Leden verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leden van lokale afdelingen van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk gekend op Vlaams niveau per 1.000 inwoners.
Eenheid
lid
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal leden van lokale afdelingen van verenigingen sociaal-cultureel volwassenenwerk
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Sisca
Laatste jaar beschikbaar
2017
Aanlevering volgende update
voorjaar 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator