Leden jeugdbewegingen

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal leden van lokale afdelingen van jeugdbewegingen in Vlaanderen per 1.000 inwoners van 3 tot en met 30 jaar.
Eenheid
lid
Ratio
per 1.000 inwoners
Teller
Aantal leden van lokale afdelingen van jeugdbewegingen
Noemer
Aantal inwoners van 3 tot en met 30 jaar
Bron
Koepelorganisaties Vlaamse Jeugdbewegingen
Laatste jaar beschikbaar
2017
Aanlevering volgende update
voorjaar 2023

Download de Excel dataset voor deze indicator