Kwetsbare personen blootgesteld aan hittestress

Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Het aantal personen van de bevolking tussen 0 en 4 jaar en boven 65 jaar per statistische sector dat wordt blootgesteld hittestress (60 hittegolfgraaddagen of meer).

Voor de bepaling van het huidig klimaat werd bij deze indicator 2000-2018 als referentieperiode gebruikt. Er is sprake van een hittegolf als een hitte-episode minstens 3 dagen aanhoudt, de temperatuur overdag boven 29,6 °C stijgt en ’s nachts blijft hangen boven 18,2 °C. Zware hittestress houdt de blootstelling in aan 60 of meer hittegolfgraaddagen. Het gaat om de som van de overschrijdingen van de dagelijkse maximumtemperatuur boven de drempel van 29,6 °C, samen met de som van de overschrijdingen van de dagelijkse minimumtemperatuur boven de drempel van 18,2 °C. Binnen het Vlaamse Gewest werd dit niveau tijdens de erg warme zomers van 2003 en 2006 enkel bereikt in de Antwerpse binnenstad. 2003 en 2006 waren jaren waarin belangrijke oversterfte werd opgetekend tijdens hittegolven in ons land.

Kwetsbare groepen: de leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar en van 65 jaar en ouder.

Wanneer alle huidig beschikbare klimaatmodelresultaten die relevant zijn voor Vlaanderen op een rij gezet worden, komt het hoog-impactscenario overeen met de bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval: 95% van de resultaten geven een lagere inschatting van klimaatverandering en 5% een nog hogere. Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde RCP8.5 broeikasgasscenario. Dat betreft een business-as-usual-scenario inzake wereldwijde uitstoot en concentraties aan broeikasgassen, waarbij het huidige uitstootpad blijft aangehouden en de mens er niet in slaagt de komende decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
Aantal kwetsbare personen blootgesteld aan hittestress
Noemer
Aantal inwoners van 0 tot 4 jaar en van 65 jaar en ouder
Bron
Vlaamse Milieumaatschappij
Laatste jaar beschikbaar
2021
Aanlevering volgende update
oktober 2026

Download de Excel dataset voor deze indicator