Jobratio

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De jobratio geeft aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (20-64 jaar) weer. De jobs zijn de tijdens de referentieperiode vervulde arbeidsplaatsen bij de in Belgische gemeenten gevestigde productie-eenheden. Het totaal aantal jobs wordt gevormd door het totaal aantal loontrekkende jobs, de jobs van zelfstandigen en de jobs van helpers.
Eenheid
jobs
Ratio
per 100 inwoners
Teller
Aantal jobs
Noemer
Aantal inwoners van 20 tot en met 64 jaar
Bron
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statstiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, bewerking Steunpunt Werk
Laatste jaar beschikbaar
2019
Aanlevering volgende update
september 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator