Investeringsontvangsten

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
De investeringsontvangsten betreffen de ontvangsten uit de verkoop van duurzame goederen die het bestuur gebruikt om zijn maatschappelijke opdracht te vervullen en de dienstverlening te organiseren (bv. gebouwen, wegen, gemeentelijk wagenpark). De investeringenontvangsten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën: verkoop van financiële vaste activa; verkoop van materiële vaste activa; verkoop van immateriële vaste activa en investeringssubsidies en -schenkingen.
Eenheid
euro
Ratio
per inwoner
Teller
Investeringsontvangsten
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
oktober 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator