Intensiteit van contacten

Basisthema
Type
Burgerbevraging
Definitie
Aandeel van de inwoners dat intense contacten heeft met niet-inwonende familie, vrienden of kennissen, buren en mensen van niet-Belgische herkomst. Er werd een samengestelde indicator berekend die gebaseerd is op de gemiddelde score op de vijf items (de respondent moet minstens op drie items geantwoord hebben, de maximale gemiddelde score is 7). (Zie 'Vraagstelling survey' bij de detail-indicator.) Respondenten met een score van 2,8 of zitten in de categorie 'Laag', respondenten tussen 2,8 en 4 in de categorie 'Matig'. Respondenten met een score van 4 of hoger zitten in de categorie 'Hoog'. Deze laatste categorie komt overeen met de respondenten die gemiddeld minstens in de categorie meermaals per maand zitten.
Eenheid
persoon
Ratio
procent
Teller
De tellers werden herschikt in 3 categorieën: 'Lage intensiteit', 'Middelmatige intensiteit', 'Hoge intensiteit'. Indicator zijn diegenen met hoge intensiteit van sociale contacten
Noemer
Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.
Vraagstelling survey
Hoe dikwijls ontmoet je bij je thuis of elders… niet-inwonende familie? vrienden of kennissen? buren? Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', 'Een uitzonderlijke keer', 'Maandelijks', 'Meermaals per maand', 'Wekelijks', 'Meermaals per week', 'Dagelijks'.
Hoe dikwijls heb je een praatje in je buurt met ... mensen van Belgische afkomst? mensen van niet-Belgische afkomst? Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', 'Een uitzonderlijke keer', 'Maandelijks', 'Meermaals per maand', 'Wekelijks', 'Meermaals per week', 'Dagelijks'
Bron
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
voorjaar 2024

Download de Excel dataset voor deze indicator