Inburgeraars met inburgeringscontract

Basisthema
Type
Geregistreerde statistiek
Definitie
Aantal meerderjarige inburgeraars dat in de loop van het jaar voor het eerst in een onthaalbureau een inburgeringscontract heeft ondertekend. Het aantal personen dat een inburgeringscontract heeft ondertekend, heeft betrekking op het aantal inburgeraars dat zich bij een onthaalbureau heeft aangemeld en een contract heeft ondertekend om een inburgeringstraject te volgen. Het gaat om de personen die voor het eerst een inburgeringscontract ondertekenen: verhuizers of personen die stoppen met een inburgeringstraject, ondertekenen mogelijk later opnieuw een contract maar worden hier niet opnieuw geteld. Afhankelijk van de situatie van de betrokkene bestaat een inburgeringstraject uit een basiscursus Nederlands, een cursus maatschappelijke oriƫntatie en/of loopbaanoriƫntatie. De inburgeraar wordt verwacht op regelmatige basis de lessen te volgen, zoniet kan hij administratief gesanctioneerd worden.
Eenheid
inburgeraar
Ratio
per 10.000 inwoners
Teller
Aantal inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend
Noemer
Aantal inwoners
Bron
Agentschap Binnenlands Bestuur, Kruispuntbank Inburgering
Laatste jaar beschikbaar
2020
Aanlevering volgende update
juni 2022

Download de Excel dataset voor deze indicator